פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

07.04.22

חוזר לקוחות אפריל 2022(3) – תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד – הצגת פערי שכר בין עובדות לעובדים – תזכורת