פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

20.04.21

חוזר לקוחות אפריל 2021 (2) – הכרה ביחסי עובד ומעסיק בדיעבד ותוצאתה של הכרה זו