פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

11.04.21

חוזר לקוחות אפריל 2021- השתתפות המדינה במימון דמי בידוד לעובדים – עדכון – הארכת הוראת השעה