פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

20.04.20

חוזר לקוחות אפריל 2020 (5) -תיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים) ,תיקון צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש), ביטול תקנות שעת חירום (עבודת נשים)