פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

08.04.20

חוזר לקוחות אפריל 2020 (3) – תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)(תיקון מספר 3), התש"ף-2020 ותקנות