פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

01.04.20

חוזר לקוחות אפריל 2020 – עדכון תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) – הצהרת עובד על מדידת חום, שמירת מרחק בין עובדים, הקצאת ציוד אישי קבוע וכללי היגיינה.