פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

25.10.23

חוזר לקוחות אוקטובר 2023(4)- הארכת היתר (הוראת השעה) להעסקת עובדים בשעות נוספות – עדכון