פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

10.10.23

חוזר לקוחות אוקטובר 2023 (3) -היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה)