פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

02.10.23

חוזר לקוחות אוקטובר 2023 – עבודה ביום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות – 31 באוקטובר 2023