פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

07.10.20

חוזר לקוחות אוקטובר 2020(2) – היתר להעסקה בשעות נוספות – נוכח התפשטות נגיף הקורונה