פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

06.08.23

חוזר לקוחות אוגוסט 2023 – תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (ערך שעת עבודה ורכיבי שכר לערך שעה לעובד קבלן)