פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

27.08.20

חוזר לקוחות אוגוסט 2020(4) – חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6), התש"ף – 2020