פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

25.08.20

חוזר לקוחות אוגוסט 2020(3) – עדכון פסיקה החוק למניעת הטרדה מינית – ושוב המטוטלת נעה