פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

12.08.20

חוזר לקוחות אוגוסט 2020 – עדכוני פסיקה – תשלום דמי חג, תשלום שעות נוספות בגין עבודת לילה ותשלום גמול מנוחה שבועית בגין עבודה במוצאי שבת