פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

24.10.23

זכויות מעסיקים – המצב הנוכחי משפיע על המשק הישראלי ועל עסקים רבים. עו"ד אורלי אבירם, שותפה מנהלת במשרד, התראיינה לגלובס בנוגע לזכויות מעסיקים, הנדרשים להתמודד עם השלכות המצב על העסק.