פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

26.06.19

הסכמות שנחתמו בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין רשף בטחון (1993) בע"מ בתיק ס"ע 9403/08 פרץ – רשף בטחון (1993) בע"מ