פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

30.01.18

?האם מוטלת על המעסיק חובה לחפש תפקיד חלופי לעובד שמועמד לפיטורים